Föreningar i Lumsheden

Lumsheden har ett rikt föreningsliv. Nedan hittar du information om byns föreningar. 

Lumshedens Intresseförening

Intresseföreningen har till uppgift att tillvarata och utveckla Lumshedens förutsättningar, skapa framtidstro och livskraft i byn.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning och skall arbeta och verka som en allmännyttig och ideell förening.

Lumshedens Skoterförening

Lumshedens Skoterförening underhåller byns leder och anordnar aktiviteter så som utflykter.

Lumshedens Idrottsförening

Lumshedens Idrottsförening ansvarar för byns idrottsanläggningar, camping och bad samt anordnar aktiviteter i byn. 

Lumshedens Fiskevårdsområdesförening

Inom Lumshedens Fiskevårdsområde finns en mängd trevliga och lättillgängliga sjöar där Du kopplar av med en stunds fiske. Lumshedens Fiskevårdsområdesförening ansvarar för bland annat Put-and-take i sjön Lumsen, slogbodar vid sjöar mm. 

Lumshedens bygdegårdsförening

Lumshedens bygdegårdsförening äger och driver Åsgården samt gamla skolan i Lumsheden, vilken bland annat huserar dagis och fritidsverksamhet och andra hyresgäster. Åsgården verkar som byns samlingslokal. 

Lumshedens Skytteförening

Detta är en beskrivning av en anställd. Berätta om den anställda för sidans besökare, till exempel om erfarenhet, utbildning eller passioner.

Lumshedens Marknadsförening

Lumshedens Marknadsförening anordnar varje år Lumshedens Marknad. Överskottet av marknaden går till allmännyttiga ändamål till byn.

Lumshedens Vägförening

Vägföreningen ansvarar för drift och underhåll av byns vägar runt väg 880. 

Lumshedens Vattenledningsförening

Lumshedens vattenledningsförening förser de centrala delarna av Lumsheden med dricksvatten. Föreningen sköter underhåll och service på anläggningen. 

På g i Svärdsjöbygden

Det är alltid nåt på g i Svärdsjöbygden! Klicka på de aktiviteter som lockar dig så finner du där mer information. Ha det så trevligt!