Idrottsplaner

Lumshedens idrottsförening sköter byns idrottsplaner. Allt arbete sker ideellt. 

Fotbollsplan

Finns ovanför Åsgården och är en grön yta som används
för diverse spel och lekar.  Välkommen att använda den för kubb eller brännbolll en sommarkväll.

Hockeyplan

Finns i anslutning till Åsgården. 

Notera att alla anläggningar sköts helt med ideella insatser och att det därför inte alltid är klippt eller finns nyspolad is att tillgå.

Tennisplan

Vid Åsgården finns en tennisplan med plastunderlag.

Den behöver normalt sett inte bokas.

Tennisplanen är utrustad med basketkorgar