Leder

Kring Lumsheden finns vandringsleder och skoterleder som brukas även av cyklister och ryttare. Lumshedens Viltvårdsområdesförening ansvarar för lederna. 

Norrfärbodleden

Leden är ca 7 km lång och passar även den ovane vandraren. Den är uppmärkt med blå färg.

Leden börjar vid Uvbergs Täppan i Lumsheden (se skylt vid länsväg 880). Starta färden där eller vid Norrfäbon.

Stigen går fram genom berg och dalar, men är trots det inte alltför jobbig. Glöm inte kikaren, då det finns flera platser med bra utsikt. Från de högsta höjderna syns Storsjön i Gästrikland.

Norrfäbodleden från Lumsheden är ett återupptagande av den väg som användes av vallkullorna då de gick till den norra fäboden om våren. Iordningställare är Lumshedens Viltvårdsområdesförening. Varje år i maj anordnas en fäbodvandring längs leden.

Sevärdheter längs leden

1 Gruvhål Lumsheden – ett Klondike. Under 30-talet gick ryktet att det fanns guld i trakten. Stanna upp ett tag och tänk dig tillbaka till guldrushens dagar.

2 Här sköts år 2001 den första björnen på trakten sedan 1865.

3 Flöt-ost-rösena. Fäbodkullorna på väg till fäboden offrade en sten på röset för att få lycka i osttillverkningen under sommaren.

4 Rastkoja. Stanna upp ett tag och njut av den friska luften.

5 Utsikt från Midsommarbacken. Vy över grannskapet i Gästrikland. Ovansjö Kyrka syns i fjärran och Storsjön glittrar en solig dag.


Nedre Norrfärbodleden

Leden är ca 6 km lång och passar de flesta, oavsett vandringsvana. Den är uppmärkt med blå färg.

Leden börjar vid Jakobs gård i östra Lumsheden

Nedre Fäbostigen från Lumsheden är ett återupptagande av den väg som användes av vallkullorna då de gick till den norra fäboden om våren. Den nedre leden användes av gårdarna i östra delen av byn.

Stigen går i kuperad terräng precis i gränslandet mellan Gästrikland och Dalarna och passerar vid ett par tillfällen länsgränsen.  Iordningställare är Lumshedens Viltvårdsområdesförening.


Sörfäboleden

Leden är ca 5 km lång och passar de flesta, oavsett vandringsvana. Den är uppmärkt med blå färg.

Leden börjar vid Blomströms gård i Lumsheden.

Leden användes av vallkullorna i de gårdar i Lumsheden som hade sommarvistet vid den södra fäbodvallen. Stigen startar vid en gammal kvarndamm och går därefter genom blandskog i kuperad terräng.Den passerar mellan sjöarna Lilltoxen och Stortoxen. Vid Lilltoxen finns ett vindskydd. Vid Stortoxens östra spets finns en öppen rastkojamed möjlighet till övernattning. Den går sedan gammalt under benämningen “Hotellet”.

Iordningställare är Lumshedens Viltvårdsområdesförening.


Nedre Sörfäboleden

Leden är ca 2 km lång och ansluter därefter till Sörfäbodleden (totalt 5 km). Den är uppmärkt med blå färg.

Leden börjar vid Daniels gård i Lumsheden

Leden ansluter till Sörfäbodleden efter ett par kilometer. Leden användes av vallkullorna i de gårdar i östra Lumsheden som hade sommarvistet vid den södra fäbodvallen.

Iordningställare är Lumshedens Viltvårdsområdesförening.


Ridning

Flera av lederna är upplåtna för ridning.  Leder där ridning är tillåten är markerade med skyltar för ridled.


Skoterled

Flera skoterleder passerar i och runtom Lumsheden.  Leder där skotertrafik är tillåten är markerade med skyltar för skoterled.