Badplats

Mitt i byn finns badplatsen i sjön Lumsen

Badet är barnvänligt med omklädningshytter, sandstrand, bryggor och hopptorn.

Toaletter finns vid parkeringen.

Intill badet finns även Lumshedens Camping
Lumshedens Idrottsförening ansvarar för skötsel av badplatsen.