Renhållning och miljö

FTI Station
Intill hockeyplanen i Lumsheden finns en FTI Station, där finns containrar för uppsamling av;
  • Tidningar

  • Förpackningar

  • Glas

  • Plåt

Återvinningsscentral och mobil återvinningscentral

Närmaste återvinningscentral finns i Svärdsjö se deras hemsida för information och öppettider. 

Svärdsjö återvinningscentral - Falu Energi & Vatten (fev.se)

Mobil Återvinningscentral kommer en gång om året ut till Lumsheden. Läs mer om när den kommer och vad som kan slängas på 

Mobil återvinningscentral - Falu Energi & Vatten (fev.se)