Lumshedsmålet

Trots att Lumsheden är en liten by med få innevånare har en egen dialekt formats – Lômsemålet. Många dialekter är på väg att urvattnas och dö ut, vilket är synd. Med början hösten 2001 har genom Svärdsjö Hembygdsförening kurser pågått för att på dialekt översätta och teckna ned Puck Olssons berättelse om Mormors Katt.

För att klargöra uttal finns tecknen

  • ô och â, båda finns i ordet sômmâr (sommar)

  • Tjockt l som i ordet jul har vi tecknat med bokstaven L .

För övrigt har vi försökt att i skrift uttrycka oss som vi talar.

Här nedan är ett utdrag på Lômse-mååL .


Mormos Katt

Männ tjärô nônn, tåkkôn stakkârô, sa Mormor fôsst gånjinn o såg katt’n. Dä va en môro trâst ättô juL. Dä va gâLi kâllt å dä hadd snögâ på natta. Mormor skull ut ättô ve, å dä va då’o fekk sii en gââLi magôr katt sômm sått på hârbrôstrappôn. Dä va’ânn’ o kâllâ fô stakkân. Katt’n gLoddô på gumma sômm jekk övô gårn. Hânn funndrâ:

”Ä’o falen tro? Dä ä nog bäst tä pass sä”.

Mormor ställd från sä veebååra å bôrjâ prat mä katt’n.

”Skänn’t u kåmm hit sô ja kann kLii dä? Hu vâ kâllt dä ä! Frys du’nt? Ä du hungru kansje?”

Mormor jekk nämmârô hâbrô å tänkt’o skull få tag i kattstakkân sômm såg sô fryssin ut. Männ katt’n la iväg sômm ett strekk in undô hâbrô, å senn såg in’t Mormor na anâ åv’ân, änn två grönâ ögur sômm lystô undô hâbrôsgôLvô.

Mormor hadd bott fô sä sjäLv i stuga i mångâ år nu. Baara va stor. GammLôst pôjtjinn hadd fâri tä Amerika, å dänn yngstâ va en tåkkôn dä ”vâtt’nrâllârô” sômm fo övô helô lannô å byggd kraftvärk, å jänta ho va i StôkkhôLm.