En del av Sevrda Svrdsjbygden

Utflyktsmål

Källmyrarnas Naturreservat

Ca 8 km nordost om Lumsheden ligger Källmyrarnas Naturreservat, ett ca 19 ha stort område med gammal skog.

Orkidén knärot växer på flera platser i området liksom den sällsynta mossan bollvitmossa.

 

Kungsberget

Kungsbergets Fritidsanläggningar.  Stor skidanläggning med många nedfarter för alla.
Avstånd:  ca 20 km

www.kungsberget.se

 

Jägarstugan och Österbergsmurens Naturreservat

Invid Borrsjöån ligger Jägarstugan, en handikappanpassad vildmarksanläggning som tar emot grupper efter beställning.  Visningar av Österbergsmurens Naturreservat, urskogsområde med 600 meter handikappramp.

Avstånd:  ca 10 km

www.gransland.net

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny