En del av Sevrda Svrdsjbygden

Frågor och svar om fiber

Här samlar vi frågor om fiberprojektet och ger svar efter bästa förmåga.icon-fil

Vad är alternativet till bredband via fiber ?

ADSL

• ADSL-tjänsterna och de kopparanslutna telestationerna kommer succesivt att läggas ner. Den ADSL-anslutning vi har nu är tidsbegränsad till 3 år (från 2015).
• Otillräcklig kapacitet i en snar framtid. Max 1-2 km kabel av bra kvalitet krävs för hastigheter över 10 Mb/s. Svårt i vår långsträckta by där masten dessutom är placerad en bra bit från byn.
• Beroende av kopparnät, som är ålderstiget.
• Känsligt för väderpåverkan. Sårbart för fallande  träd, fukt, snö och åsknedslag.

Trådlöst bredband

• Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik.
• Känsligt för väderpåverkan.
• Kapaciteten delas på antalet anslutningar.
• Mottagningsförhållanden varierar.
• Bra som komplement vid resor mm, men inget att bygga en varaktig anslutning på.

Framtidens teknik (LTE/4G)

• Kostsamt att bygga ut på landsbygden.
• De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få tillgång till 4G.
• Kapaciteten delas på antalet anslutningar.


Varför satsar vi på det här projektet nu ?

Det finns nationella och lokala mål att 90 % av landet skall ha tillgång till 100 mbit/s, vilket kräver fiber.  Många projekt är på gång runt om i Falu Kommun och vi behöver haka på Lumsheden när projekt pågår i närheten av oss.  Det finns nu dessutom stödformer via EU och Jordbruksverket samt ROT-avdrag för fastighetsägaren.  Finansieringen är alltså mycket gynnsam nu.


Vad kommer det att kosta och hur påverkar det min fastighets värde ?

Det vet vi inte förrän vi inlett förhandlingar med möjliga leverantörer, men en gissning ligger på 18 000 – 20 000 kronor per fastighet.    Investeringen kan dras av för näringsidkare.   Vid en fastighetsförsäljning får man göra avdrag för 22 % av investeringskostnaden eftersom indragen fiber anses vara en förbättringsåtgärd.

Indragen fiber är numera en viktig faktor vid försäljning av fastigheter.  Saknas det är en värdeminskning högst trolig, eller köparen kanske till och med avstår.


 Hur ser tidplanen ut ?

Målsättningen är att ha indragen fiber under 2017, men sannolikt 2018 eftersom många projekt pågår och det saknas kapacitet för projektering, grävning mm.  Vi måste dock börja nu för att genomföra projektet inom rimlig tid innan ADSL-anslutningen släcks ned.


Varför behöver så många fastigheter anslutas ?

För att vi skall vara ett attraktivt projekt behöver 80 % av fastigheterna anslutas.  Som jämförelse kan nämnas att ca 85 % av fastigheterna i Österbyn/Östansjö/Böle/Österkvarn/Hunsen tecknat avtal.   Det är ungefär samma intresse i Toftbyn, Liljan och andra orter runtom.


Jag kunde inte vara med på informationsmötet, hur får jag då information ?

Här på lumsheden.se/fiber kommer vi löpande att uppdatera status i projektet.  Om du har Facebook kan du gå med i gruppen ”Lumsheden” för information.

Klicka på ”Material för nedladdning” här ovan så finner du hela den presentation som gjordes vid informationsmötet den 20 september i Åsgården.

Där finner du även intresseanmälan (inte bindande) för nedladdning.

Du kan även mejla till projektgruppen på   fiber@lumsheden.se

 


 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny