En del av Sevrda Svrdsjbygden

Fortsatt ADSL

adsl

 

Om den tidsbegränsade ADSL-anslutning vi har från 2015

Du som har din internetanslutning via ADSL har fått meddelande från din leverantör att tjänsten kommer att upphöra i Lumsheden från och med 31 augusti 2015

Falu Kommun har beslutat att ingen som tidigare haft ADSL skall behöva stå utan anslutning från den 31 augusti och har därför (via Falu Energi och Vatten) upphandlat tjänsten från annan leverantör.  OBS att du inte kan välja någon annan leverantör än IT System i Dalarna.

I en första etapp kommer befintliga abonnemang att kopplas in, men i en andra etapp kommer även du som inte haft ADSL tidigare att kunna erbjudas detta.  Ingen tidplan finns ännu, men det är inte långt borta i tid.

IT System i Dalarna har haft svårt att nå alla abonnenter eftersom gamla adresserna i Lumsheden har angetts.  Flera har därför inte fått nedanstående meddelande.    Om du vet att du har en ADSL anslutning, men inte fått meddelandet är det viktigt att du läser och beställer tjänsten om du vill ha fortsatt ADSL efter augusti månads utgång:


Leksand 2015-06-24

Falu Energi & Vatten har efter upphandling utsett oss IT System i Dalarna till leverantör av internet via ADSL till kunder i Sågmyra, Toftbyn, Kniva, Österå, Skuggarvet, Andersbo, Rog och Lumsheden.

Enligt underlag som vi fått från den nuvarande leverantören är ni befintlig kund på någon av ovanstående platser (om det inte stämmer kan ni bortse från detta brev). Vi hoppas att ni vill fortsätta att använda ADSL och genom detta bli kund hos oss.  Det abonnemang som ni har via er befintliga leverantör kommer att upphöra den 31 augusti.

Vi behöver ha er beställning senast den 30 juli för att kunna garantera er plats och inkoppling från 1 september.

Beställer gör ni via vår hemsida   www.itsystem.se/adslfalun

Följande hastigheter finns att välja på

2 Mbit     269 kr per månad
8 Mbit     329 kr per månad
24 Mbit   359 kr per månad

Vilken hastighet ni kan få är beroende av hur långt ni har till telestationen.  Om man t e beställer 24 Mbit och det efter inkoppling visar sig att man bara kan få 8 Mbit så debiterar vi såklart för 8 Mbit.

Priserna förutsätter att ni har vanligt analogt telefonabonnemang.  Om ni saknar vanlig telefon så tillkommer 89 kr per månad för så kallad hel ledning.

Om ni äger ert befintliga modem så gör det bra att använda.  Om ni måste skicka tillbaka det till er nuvarande leverantör så kostar ett nytt modem från oss 295 kr.

Vårt mål är att koppla om en ort i taget, tidsplan kommer vi att meddela längre fram när vi fått klart med alla beställningar. I samband med omkopplingen kommer det att bli ett driftavbrott men vår förhoppning är att det kommer att vara max 1 dag.

Via oss har ni även möjlighet att beställa IP telefoni, se vår hemsida  www.itsystem.se/telefoni för mer information och priser.

Med vänliga hälsningar
Magnus Karlsson

IT System Dalarna
Sveagatan 17
793 30  Leksand
Telefon  0247 – 122 00
Fax  0247 – 122 90
www.itsystem.se


 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny