En del av Sevrda Svrdsjbygden

Fiber

Fiber i Lumsheden

Modern elektronisk kommunikation är idag lika viktig som vägar, el och icon-filvatten

Redan idag är snabb och stabil internetanslutning en förutsättning för kommunikation, tjänster och service. Bättre bredband är en avgörande faktor för utveckling av landsbygden och våra möjligheter att leva här under alla faser av livet.

 

Vi har nu möjlighet att ansluta Lumsheden till den utbyggnad som pågår
Vi har nu chansen att starta ett projekt i Lumsheden för att ansluta till det projekt där grävning redan pågår till Hunsen/Näsänget.  Runtom i Svärdsjöbygden pågår projekt och även på Gästrike-sidan av länsgränsen. Vi har bjudit in representanter från Stocksbo att deltaga också.  Målsättningen är att ha installation klar under 2017.

ADSL försvinner
Den ADSL-anslutning vi har idag är tidsbegränsad och kommer att finnas kvar i ett par år till.  Mobilt internet är inget hållbart alternativ utifrån kapacitet och kostnad.

 

Mötet är viktigt för hur vi skall fortsätta
För att en fiberanslutning i Lumsheden skall vara möjlig behöver många hushåll ansluta sig.  I byarna öster om Svärdsjön har ca 90 % av fastigheterna anslutit sig och grävning pågår redan som du säkert sett.

Vid ett första informationsmöte den 20 september deltog ett 60-tal fastighetsägare (samt repr från Stocksbo).  Mötet beslutade att gå vidare med projektet enligt föreslagen plan och gav arbetsgruppen mandat att driva frågan.  Intresseanmälningar kommer att samlas in för att kontakta möjliga leverantörer för

Arbetsgruppen består av:

Lars-Inge Hellbom
Jan Boljang
Ninni Andersas
Anders Jackson

samt Jan Fors  (projektledare för Falu Kommuns projekt för fiber på landsbygden) ochJohan Åkerblom (Falu Kommun IT).

Har du frågor ?  Kontakta gärna någon av oss eller mejla till projektets epostlåda

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny