En del av Sevrda Svrdsjbygden

Fiber

Fiber i Lumsheden & Stocksbo

Här finns avtalet med Falu Stadsnät (FEV) att ladda ner.

OBS att det skall beställas senast den 15 januari 2018.

Skriv ut avtalet, fyll i och  skicka det till Falu Energi och Vatten (adress finns i dokumentet).

Beställning villa totallösning 19 600_2

 


Arbetsgruppen för Fiber i Lumsheden & Stocksbo rekommenderar Falu Energi och Vatten (Falu Stadsnät) som leverantör av fiber till området.  Förelaget presenterades vid ett informationsmöte i Åsgården, Lumsheden den 1 november 2017.

Vi har dock ännu inte lyckats hitta en möjlighet att installera fiber i båda byarna i ett gemensamt projekt.  Därför delas nu projektet upp i två delprojekt:

Lumsheden

Fiber installeras i ett projekt i två etapper där det under 2018 försörjs via radiolänk till ett fibernät i området.  Därefter fiber från Falun (Hunsen).

Fastighetsägare kommer att få ett erbjudande från Falu Energi & Vatten under november 2017.  Kontrakt skall tecknas inom tre veckor från mottagande av erbjudande.

Kostnaden är 19 600 SEK (inklusive ROT avdrag).

Detaljer om erbjudandet finns i den presentation som visades vid mötet.  Du kan ladda ner den här.

Stocksbo

Arbetsgruppen jobbar vidare med att hitta lösning för Stocksbo.


Modern elektronisk kommunikation är idag lika viktig som vägar, el och icon-filvatten

Redan idag är snabb och stabil internetanslutning en förutsättning för kommunikation, tjänster och service. Bättre bredband är en avgörande faktor för utveckling av landsbygden och våra möjligheter att leva här under alla faser av livet.

En arbetsgrupp har utsetts och arbetat med att få till stånd ett projekt för att få fiber till Lumsheden och Stocksbo.

Arbetsgruppen består av:

Lars-Inge Hellbom
Jan Boljang
Ninni Andersas
Anders Jackson

samt Jan Fors  (projektledare för Falu Kommuns projekt för fiber på landsbygden) ochJohan Åkerblom (Falu Kommun IT).

Har du frågor ?  Kontakta gärna någon av oss eller mejla till projektets epostlåda

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny