En del av Sevrda Svrdsjbygden

Fiber Områdeskarta

 

Här är en preliminär karta över det område som projektet Fiber i Lumsheden omfattar.

OBS att Stocksbo bjudits in som observatörer i projektet och att vi diskuterar en möjlig samverkan mellan fiberdragning till byarna.   Den heldragna linjen markerar projektets primära område och den streckade inkluderar ett eventuellt utökat område på Gästrike-sidan av länsgränsen.

Inget är dock ännu beslutat.

karta-fiberomrade-lumsheden

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny