En del av Sevrda Svrdsjbygden

Fiber i Lumsheden – Aktuell information

 

Här är information om aktuellt läge i projektet Fiber i Lumsheden (juli 2017)

Projektet fortskrider och flera aktiviteter pågår.  Det är många projekt igång i närområdet, vilket självklart påverkar takten.  Men, det blir av och vi kan se fram emot att få snabb internetanslutning.  Även Stocksbo ingår i området för projektet.

 Planen är att färdigställa installationerna under 2018, men redan nu påbörjas samordning med uppdateringen av gatubelysningen i Lumsheden.  När ny kabel grävs för belysning kommer tomma rör för fiber att läggas ned samtidigt, åtminstone på de delar där det fungerar att samordna.

 Ännu är inget klart kring leverantör och inte heller kostnad, men sannolikt blir det samma kostnad som områdena runtomkring, dvs ca 20 000 SEK.  Flera tekniska alternativ har diskuterats, men den tekniska lösningen blir fiber.

 Vi jobbar även med Telia för att få behålla ADSL då Telia lägger ned sitt kopparnät.  Den fasta telefonen försvinner, men vi försöker se till att vi inte får något glapp för ADSL till dess fibern är ansluten.

 Vi återkommer med mer information när beslut om leverantör kommer närmare.  Det är först då kontraktsskrivning mm mellan fastighetsägare och leverantör kommer att ske.

 

Hälsningar från projektgruppen

Lars-Inge Hellbom
Jan Boljang
Anders Jackson
Ninni Andersas
Kjell Thorslund (Stocksbo)

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny