En del av Sevrda Svrdsjbygden

Lumsheden – Minnesgudstjänst

 

Fredag den 4 november kl 18.00  Lumshedens Kapell

Minnesgudstjänst med ljuständning

Efter gudstjänsten serveras kaffe i Åsgården

Gerhard Paping

Arr:  Svärdsjö Församling

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny