En del av Sevrda Svrdsjbygden

Lumsheden – Gudstjänst

Trettondedag jul,  Onsdag 6 januari kl 11.00

Lumshedens Kapell

Präst:  Per Henriksson Lerström

Arr:  Svärdsjö Församling
Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny