En del av Sevrda Svrdsjbygden

Lumsheden – Fädbodvandring till Norrfäboden

Start vid Uvbergstäppan (Sörjavägen) kl 12.00.

Grillmöjligheter finns vid fäboden.

Traktor och vagn går hem vid 18-tiden.

Arr:  Lumshedens Bygdegårdsförening

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny