En del av Sevrda Svrdsjbygden

Lumsheden – Åsmöte Lumshedens Hembygdsförening

Onsdagen den 30 mars 2016 kl 19.00

Stakgården

Kaffe med dopp.
Alla hälsas välkomna!

Styrelsen
Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny