En del av Sevrda Svrdsjbygden

Lumsheden – Årsmötesdag

Söndag den 10 april håller åtta föreningar i Lumsheden årsmöte i Åsgården.

10.00     Lumshedens Skoterklubb                             30 minuter
10.30     Lumshedens Idrottsförening                        30 minuter
11.00     Lumshedens Skytteförening                         30 minuter
11.30     Lumshedens Bygdegårdsförening                30 minuter
12.00     Mat och mingel                                             60 minuter
13.00     Lumshedens Marknadsförening                  60 minuter
14.00     Lumshedens Vägars Samf                             30 minuter
14.30     Lumshedens Intresseförening                      60 minuter
15.30     Lumshedens Fiskevårdsområde                   60 minuter
16.30     Protokollsjustering, avrundning                  30 minuter

Agenda enligt respektive förenings stadgar.

Välkomna hälsar styrelserna !

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny