En del av Sevrda Svrdsjbygden

Årsmötesdag 12 April

Årsmötesdagen Söndag den 12 april 2015

Respektive förenings styrelse hälsar välkommen till årsmöten, som även i år görs gemensamt under en dag.

Dagordningar enligt resp förenings stadgar.

Tidsdisposition för föreningarna

10.00 Lumshedens Skoterklubb 30 min
10.30 Lumshedens Idrottsförening 30 min
11.00 Lumshedens Skytteförening 30 min
11.30 Lumshedens Bygdegårdsförening 30 min
12.00 Smörgåstårta och kaffe 60 min
13.00 Lumshedens Marknadsförening 60 min
14.00 Lumshedens Vägars Samf 30 min
14.30 Lumshedens Intresseförening 60 min
15.30 Lumshedens Fiskevårdsområde 60 min
16.30 Protokollsjustering, avrundning 30 min
17.00 Slut för dagen
Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny