En del av Sevrda Svrdsjbygden

Barnomsorg

lekandebarn

Solbacken – där alla barnen i byn samsas och trivs

Välkommen till oss på Solbacken.

Solbacken startades år 2001 och är pedagogisk omsorg i lokal. Vår verksamhet drivs i Lumshedens bygdegård – Åsgården. Vi arbetar mycket ute i naturen, då vi har en mycket fin utemiljö och ett rikt djurliv.

Idag har vi 20 barn inskrivna i åldern 1-12 år på tre pedagoger. Vi arbetar alltid för att barn, personal och föräldrar hos oss ska känna trygghet, glädje och gemenskap.

 Vår verksamhet

Vi arbetar efter Skolverkets allmänna råd, där pedagogisk omsorgs värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer finns formulerade. Våra ledord är: Leken, kreativiteten och lusten att lära.
På Solbacken vill vi att både du och ditt/dina barn ska känna glädje och trygghet. Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla sin personlighet och väcka deras nyfikenhet på livet.

Här arbetar vi för att ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla, solidaritet och tolerans.

Vi sätter barnet och leken i centrum i allt vi gör.

Pedagoger och barn hälsar Er varmt välkomna att kontakta oss för ett besök!

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny