En del av Sevrda Svrdsjbygden

Aktuellt om fiber

Nytt från FEV om fiber till Lumsheden

Som många säkert redan sett, så kommer vi inte att förse Lumsheden med en radiolösning. Istället så förläggs fibern från Svärdsjö hela vägen ut till Lumsheden.

Då vi fått vänta länge på grävtillstånd från trafikverket (trots påstötningar) och att de inte kunnat invänta fiberförläggningen innan de påbörjade asfalteringen, så kommer vi delvis att gå med fiber i luften efter en sträcka.

På grund av asfalteringsarbetena har vi även varit tvungna att projektera om hela fiberutbyggnaden i själva Lumsheden. Istället för att gå efter vägen genom byn, så måste vi nu gå på baksidan av era fastigheter. Vår projektör håller på att samla in markägaravtal i området och dessa behöver vi för att kunna starta byggnationen.

Fiberförläggningen i Lumsheden är beräknat att ta ca 8 veckor om inget oförutsett händer och vi räknar med att bli klara under året.


TELIA RINGER OCH ERBJUDER TELIA ÖPPEN FIBER

Telia kontaktar nu fastighetsägare i Lumsheden och erbjuder Telia Öppen Fiber. De är ute efter intresseanmälningar och tar därefter byggbeslut. Det är precis det vi gjort i fiberprojektet, men arbetsgruppen har rekommenderat att vi antar Falu Stadsnät (FEV) erbjudande.

VI BER ER NU ATT INTE TECKNA NÅGOT AVTAL MED TELIA SÅ ATT VI ÄVENTYRAR HELA PROJEKTET.
Vi återkommer med mer information så snart vi vet mera och inväntar avtalsförslag från Falu Stadsnät.

Informationsmöte 1 november 2017

Vid ett informationsmöte den 1 november 2017 har arbetsgruppen rekommenderat Falu Energi och Vatten som leverantör av fiber till Lumsheden.

Vi har ännu inte lyckats hitta en möjlighet för både Lumsheden och Stocksbo att få installation i ett gemensamt projekt.  Arbetet fortsätter därför med projektet för Stocksbo, medan för Lumsheden kommer erbjudande om avtal att skickas ut under november.

Mer information hittar du i den presentation som visades vid mötet:

Informationsmöte Fiber i Lumsheden-Stocksbo 171101.

Erbjudandet från FEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Information om aktuellt läge i projektet Fiber i Lumsheden (juli 2017)

Projektet fortskrider och flera aktiviteter pågår.  Det är många projekt igång i närområdet, vilket självklart påverkar takten.  Men, det blir av och vi kan se fram emot att få snabb internetanslutning.  Även Stocksbo ingår i området för projektet.

Planen är att färdigställa installationerna under 2018, men redan nu påbörjas samordning med uppdateringen av gatubelysningen i Lumsheden.  När ny kabel grävs för belysning kommer tomma rör för fiber att läggas ned samtidigt, åtminstone på de delar där det fungerar att samordna.

Ännu är inget klart kring leverantör och inte heller kostnad, men sannolikt blir det samma kostnad som områdena runtomkring, dvs ca 20 000 SEK.  Flera tekniska alternativ har diskuterats, men den tekniska lösningen blir fiber.

Vi jobbar även med Telia för att få behålla ADSL då Telia lägger ned sitt kopparnät.  Den fasta telefonen försvinner, men vi försöker se till att vi inte får något glapp för ADSL till dess fibern är ansluten.

Vi återkommer med mer information när beslut om leverantör kommer närmare.  Det är först då kontraktsskrivning mm mellan fastighetsägare och leverantör kommer att ske.

 

Hälsningar från projektgruppen

Lars-Inge Hellbom
Jan Boljang
Anders Jackson
Ninni Andersas
Kjell Thorslund (Stocksbo)


November 2016

När nu sista dag för intresseanmälan nu passerats kan vi sammanfatta ett stort intresse bland såväl fastboende som fritidsboende fastigheter.

I Lumsheden är anmälningarna

  • 78 av 95 fastboende = 82 %
  • 11 av 31 fritidsfastigheter = 31 %
  • 2 föreningslokaler samt en företagsfastighet
  • Det gör att vi har 92 anmälningar i byn där det finns 95 fastigheter med fast boende (97 %)

 

I Stocksbo är anmälningarna

  • 32 av 37 fastboende = 92 %
  • 1 av 12 fritidsfastigheter = 8 %
  • 1 föreningslokal
  • Summa 34 anmälningar i byn som har 37 fastigheter med fast boende (92 %)

Det är fantastiskt och tydligt att alla vill se till att vi framtidssäkrar våra fastigheter och möjligheter till att bo och leva här med förutsättningar till bra infrastruktur för kommunikation och tjänster.

 

Vad händer nu ?

Med intresseanmälningarna som underlag kommer vi att kontakta möjliga leverantörer och diskutera villkor, priser, tjänster, leveranstid och annat.  Förmodligen kommer inget att hända innan jul, men vi tar tag i detta direkt på nya året och återkommer här med mer information.

Om Du har synpunkter och önskemål som du vill att vi tar med i offertunderlaget, v v hör av dej till någon av oss i projektgruppen eller via mejl   fiber@lumsheden.se

Observera att du ännu såklart kan lämna din intresseanmälan till någon av oss i projektgruppen om du önskar.

Projektgruppen:

Lars-Inge Hellbom
Jan Boljang
Ninni Andersas
Anders Jackson
Kjell Thorslund  (rep för Stocksbo)

 

*

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny