En del av Sevrda Svrdsjbygden

Aktuellt om fiber

När nu sista dag för intresseanmälan nu passerats kan vi sammanfatta ett stort intresse bland såväl fastboende somicon-fil fritidsboende fastigheter.

I Lumsheden är anmälningarna

  • 78 av 95 fastboende = 82 %
  • 11 av 31 fritidsfastigheter = 31 %
  • 2 föreningslokaler samt en företagsfastighet
  • Det gör att vi har 92 anmälningar i byn där det finns 95 fastigheter med fast boende (97 %)

 

I Stocksbo är anmälningarna

  • 32 av 37 fastboende = 92 %
  • 1 av 12 fritidsfastigheter = 8 %
  • 1 föreningslokal
  • Summa 34 anmälningar i byn som har 37 fastigheter med fast boende (92 %)

Det är fantastiskt och tydligt att alla vill se till att vi framtidssäkrar våra fastigheter och möjligheter till att bo och leva här med förutsättningar till bra infrastruktur för kommunikation och tjänster.

 

Vad händer nu ?

Med intresseanmälningarna som underlag kommer vi att kontakta möjliga leverantörer och diskutera villkor, priser, tjänster, leveranstid och annat.  Förmodligen kommer inget att hända innan jul, men vi tar tag i detta direkt på nya året och återkommer här med mer information.

Om Du har synpunkter och önskemål som du vill att vi tar med i offertunderlaget, v v hör av dej till någon av oss i projektgruppen eller via mejl   fiber@lumsheden.se

Observera att du ännu såklart kan lämna din intresseanmälan till någon av oss i projektgruppen om du önskar.

Projektgruppen:

Lars-Inge Hellbom
Jan Boljang
Ninni Andersas
Anders Jackson
Kjell Thorslund  (rep för Stocksbo)

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny